Projekt miał miejsce od 1 do 6 lutego 2010 we Wrocławiu.


Założeniem projektu była praca w oparciu o edukację nieformalną z młodzieżą z różnych krajów: z Polski, Łotwy, Turcji i Węgier. Razem obecnych było 20 osób - po 5 z każdego kraju, a konkretnie: z YWCA/YMCA z Łotwy, Konya Provincial Directorate of National Education z Turcji, Foundation of Ady Endre z Węgier oraz WSW.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy osób zajmujących się problematyką młodzieży.

Realizowaliśmy następujące cele szkolenia:

* wzrost wiedzy uczestników szkolenia na temat metod pedagogiki przeżycia w pracy z młodzieżą,
* rozwój kompetencji i i praktycznych umiejętności uczestników szkolenia na temat nieformalnych metod pracy z młodzieżą (potwierdzoną certyfikatem YOUTH PASS),
* nabycie umiejętności dotyczących komunikacji międzykulturowej,
* stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla osób reprezentujących organizacje zajmujące się problematyką młodzieży,
* rozwój współpracy między organizacjami i tworzenie partnerstw,
* ewaluacja i współpraca po zakończeniu projektu,
* wsparcie młodzieży o słabej motywacji poprzez rozwój metod pracy wykwalifikowanej kadry i wykorzystanie metod pedagogiki przeżyć jak,
* metody wspomagającej aktywność szczególnie tej grupy młodzieży,
* rozwój metod prowadzenia zajęć z młodzieżą (pedagogika zabawy, drama, pedagogika przeżycia, ekskursja).

W tej chwili pracujemy nad osobną stroną poświęconą projektowi.

Projekt finansowany jest przez Program "Młodzież w działaniu"

Copyright by Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców 2010, realizacja BARTdesign